องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายสมพร คมจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
086-8560136

นางทัศนีย์ อาจศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
086-230-7745

นายสุริยา ปุริตานัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
081-601-5143

นายประยูร วิจารย์
เลขานุการนายก อบต
080-864-5277