องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.

นายคำปาน รัตนพร
รองนายก อบต.

นางทัศนีย์ อาจศรี
รองนายก อบต.

นายประยูร วิจารณ์
เลขานายก อบต.