องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวเกษร โวหารกล้า
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางสาวมุกดา วิสูตรรัตน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวจิดลดา แก้วเสน่ใน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน