องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
อัตราภาษีป้าย   6 ก.ย. 64 58
การขยายระยะเวลดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประปี พ.ศ ๒๕๖๔   6 ก.ย. 64 57
ITA   18 ส.ค. 63 190