องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หอโหวด ๑๐๑ แลนด์มาร์คใหม่กลาง เมืองร้อยเอ็ด

https://www.youtube.com/watch?v=09lG4_KeHes ... วันที่ 21 ส.ค. 63 (ดูู 519)

การร่วมกิจกรรม เสริมสร้างวัฒธรรม แต่งกายผ้าไทย

การร่วมกิจกรรม เสริมสร้างวัฒธรรม แต่งกายผ้าไทย... วันที่ 1 ก.ค. 63 (ดูู 264)

มหกรรม รวมพลังสร้าง สุขภาพ ตำบลโหรา ปี ๒๕๖๒

มหกรรม รวมพลังสร้าง สุขภาพ ตำบลโหรา ปี ๒๕๖๒... วันที่ 6 พ.ย. 62 (ดูู 582)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรมโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"... วันที่ 6 พ.ย. 62 (ดูู 255)

บุญบั้งไฟบ้านแคน 2559

รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านแคน ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ วันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ว... วันที่ 17 มี.ค. 61 (ดูู 669)

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโหราร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันเดินรณรงค์ประช... วันที่ 17 มี.ค. 61 (ดูู 491)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ... วันที่ 17 มี.ค. 61 (ดูู 366)

ประชุมโครงการจัดทำขยะมูลฝอยในชุมชน

นายสมพร คมจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราได้เปิด ประชุมโครงการจัดทำขยะมูลฝอยในชุมชน สร้างพลังชุมชน เ... วันที่ 17 มี.ค. 61 (ดูู 364)