องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด


 

การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

คลิกที่นี่  https://itas.nacc.go.th/go/iit/ldyaj1 

 

คลิกที่รูปภาพ

 

View : 82