องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
 
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 น้ำเงิน , หมู่2 โหรา , หมู่3 แคน , หมู่4 รวมไทย , หมู่5 หนองหว้า , หมู่6 หนองย่างงัว , หมู่7 หนองม่วงส้ม , หมู่8 หนองเต่า , หมู่9 โนนนารี , หมู่10 โนนหาด , หมู่11 หนองนาหล้า , หมู่12 หนองเสือ , หมู่13 หนองนาหล้า

จำนวนประชากรใน ตำบลโหรา
  จำนวนหลังคาเรือน : 1,537 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 7,754 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 845 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 679 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 321 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 16 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 18 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,915 คน   จำนวนผู้พิการ : 40 คน

 
View : 1067