องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติ sitemap
วันนี้ 46
เดือนนี้3,504
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)23,972
ทั้งหมด 50,434

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุมครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่1 [25 กันยายน 2566]
โครงการถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล และการสงเคราะห์ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด [24 กันยายน 2566]
โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล [22 กันยายน 2566]
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ปีงบประมาณ 2566 [22 กันยายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder ประกาศ
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบโหรา grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 086-8560136
นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 086-8560136
นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
27/09/2566
27/09/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
27/09/2566
27/09/2566
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
กสว.
27/09/2566
27/09/2566
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
[ประกาศฯ]
กสว.
27/09/2566
27/09/2566
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง
[เอกสารแนบ]
กพส.
27/09/2566
27/09/2566
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน
กศ.
26/09/2566
27/09/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ