messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติ sitemap
วันนี้ 104
เดือนนี้1,442
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,051
ทั้งหมด 111,167

info ประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ประชาสัมพันธ์ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด และเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดศรีหราษฎร์บำรุง บ้านหนองย่างงัว ม.6
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา มอบรถเข็นสำหรับคนพิการตำบลโหรา จำนวน 10 ราย
โครงการโรงเรียนครอบครัว (ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นหรือครอบครัวทั่วไป)
องค์การบริหารส่วนตำบลโหราออกเยี่ยมบ้าน และมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุที่มีความพิการ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการฝึกอาชีพสานตระกร้าจากหวายเทียม ให้แก่คนพิการ และครอบครัวคนพิการตำบลโหรา
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ณ.บ้านหนองม่วงส้ม หมู่7 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี2567
 
chat_bubble ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O15)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder ประกาศ
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองย่างวัว ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 086-8560136
นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 086-8560136
นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ