องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file เรื่องแผนตรวจสอบภายใน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file เรื่อง ขอเผยแพร่กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1