องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O14)
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน-การประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คู่มือ-Info poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1