องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O13)
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส3 (1 เมษายน 2566-30มิถุนายน 2566 ) ประจำปีงบประมาณ2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศติดตาม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1