องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวเกษร โวหารกล้า
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางสาวมุกดา วิสูตรรัตน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวจิดลดา แก้วเสน่ใน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน