องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติ sitemap
วันนี้ 65
เดือนนี้3,504
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)23,972
ทั้งหมด 50,434

info ประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประชาสัมพันธ์ด้านคุมครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโหราพ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

camera_alt ภาพกิจกรรม
กองทุนฌาปนกิจขยะตำบลโหรามอบเงินฌาปนกิจศพ จำนวน1รายได้แก่ สมาชิกหมู่9 บ้านโนนนารี องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
กีฬาสระบุศย์เกมส์ครั้งที่19 อำเภออาจสามารถ
กิจการเตาเผาถ่าน ม.7 บ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ซ่อมถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโหราถึงอำเภออาจสามารถ
กองทุนฌาปนกิจขยะตำบลโหรามอบเงินฌาปนกิจศพ จำนวน2 รายได้แก่ สมาชิกหมู่3 บ้านแคน และสมาชิกหมู่ 6 บ้านหนองย่างงัว
ประชุมกีฬาสระบุศย์เกมส์ (โซนตะวันลับฟ้า) ในวันพุธที่15 พฤศจิกายน 2566 เวลา10.00น.
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder ประกาศ
insert_drive_file การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file กำหนดการลงพื้นที่สำรวจจำนวนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโหรา
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องการขยายกำหนดเวลา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ประจำปี2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 086-8560136
นายสมพร คมจิตร
นายก อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 086-8560136
นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
นายปรีชา พารา
ปลัด อบต.โหรา
โทรศัพท์ : 090-8463078
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA
ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติการประเมินITA

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ