ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.โหรา ขอรายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.โหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.โหรา ขอรายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.โหรา ../add_file/ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.โหรา ขอรายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.โหรา
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าฃ พ.ศ ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ๒๕๖๔ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าฃ พ.ศ ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ๒๕๖๔ ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าฃ พ.ศ ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ๒๕๖๒ - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนครัว ( แม่บ้าน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ๒๕๖๒ - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนครัว ( แม่บ้าน)../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ๒๕๖๒ - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนครัว ( แม่บ้าน)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565../add_file/- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๒๐๐-๐๓ สายบ้านเงิน ถึงบ้านแคน (ช่วงบ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑ ไปทางบ้านหนองเสือ) ตำบลโหรา กว้าง ๖ เมตร ยาย ๒๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๒๐๐-๐๓ สายบ้านเงิน ถึงบ้านแคน (ช่วงบ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑ ไปทางบ้านหนองเสือ) ตำบลโหรา กว้าง ๖ เมตร ยาย ๒๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)../add_file/ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๒๐๐-๐๓ สายบ้านเงิน ถึงบ้านแคน (ช่วงบ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑ ไปทางบ้านหนองเสือ) ตำบลโหรา กว้าง ๖ เมตร ยาย ๒๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ม.4 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 เบอร์โทร / โทรสาร 043-501587 E-mail : hora2563@gmail.com (อีเมลกลาง) : saraban@hora.go.th เว็บไซต์ : https://www.hora.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ม.4 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 เบอร์โทร / โทรสาร 043-501587 E-mail : hora2563@gmail.com (อีเมลกลาง) : saraban@hora.go.th เว็บไซต์ : https://www.hora.go.th/../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ม.4 ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 เบอร์โทร / โทรสาร 043-501587 E-mail : hora2563@gmail.com (อีเมลกลาง) : saraban@hora.go.th เว็บไซต์ : https://www.hora.go.th/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069378662351 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069378662351../add_file/https://www.facebook.com/profile.php?id=100069378662351
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แบ่งเขตการปกครอง เป็น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 น้ำเงิน , หมู่2 โหรา , หมู่3 แคน , หมู่4 รวมไทย , หมู่5 หนองหว้า , หมู่6 หนองย่างงัว , หมู่7 หนองม่วงส้ม , หมู่8 หนองเต่า , หมู่9 โนนนารี , หมู่10 โนนหาด , หมู่11 หนองนาหล้า , หมู่12 หนองเสือ , หมู่13 บ้านแคนใหม่ ,หมู่14 บ้านโนนตูม จำนวนประชากรใน ตำบลโหรา จำนวนหลังคาเรือน : 2,033 หลังคาเรือน จำนวนประชากร : 7,ุ650 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,387 คน จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 572 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 321 คน จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 16 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 18 คน จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,237 คน จำนวนผู้พิการ : 22 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบ่งเขตการปกครอง เป็น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 น้ำเงิน , หมู่2 โหรา , หมู่3 แคน , หมู่4 รวมไทย , หมู่5 หนองหว้า , หมู่6 หนองย่างงัว , หมู่7 หนองม่วงส้ม , หมู่8 หนองเต่า , หมู่9 โนนนารี , หมู่10 โนนหาด , หมู่11 หนองนาหล้า , หมู่12 หนองเสือ , หมู่13 บ้านแคนใหม่ ,หมู่14 บ้านโนนตูม จำนวนประชากรใน ตำบลโหรา จำนวนหลังคาเรือน : 2,033 หลังคาเรือน จำนวนประชากร : 7,ุ650 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,387 คน จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 572 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 321 คน จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 16 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 18 คน จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,237 คน จำนวนผู้พิการ : 22 คน../add_file/แบ่งเขตการปกครอง เป็น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 น้ำเงิน , หมู่2 โหรา , หมู่3 แคน , หมู่4 รวมไทย , หมู่5 หนองหว้า , หมู่6 หนองย่างงัว , หมู่7 หนองม่วงส้ม , หมู่8 หนองเต่า , หมู่9 โนนนารี , หมู่10 โนนหาด , หมู่11 หนองนาหล้า , หมู่12 หนองเสือ , หมู่13 บ้านแคนใหม่ ,หมู่14 บ้านโนนตูม จำนวนประชากรใน ตำบลโหรา จำนวนหลังคาเรือน : 2,033 หลังคาเรือน จำนวนประชากร : 7,ุ650 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,387 คน จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 572 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 321 คน จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 16 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 18 คน จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,237 คน จำนวนผู้พิการ : 22 คน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด../add_file/เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : ประกาศ อบต.โหรา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ อบต.โหรา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565../add_file/ประกาศ อบต.โหรา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : การพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖../add_file/การพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕../add_file/ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕../add_file/ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖../add_file/ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : มีหนังใหม่ๆ หนังดังๆ ให้ท่านเลือกรับชมจำนวนมาก ดูฟรีๆได้ที่นี่ madoohd.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหนังใหม่ๆ หนังดังๆ ให้ท่านเลือกรับชมจำนวนมาก ดูฟรีๆได้ที่นี่ madoohd.com ../add_file/มีหนังใหม่ๆ หนังดังๆ ให้ท่านเลือกรับชมจำนวนมาก ดูฟรีๆได้ที่นี่ madoohd.com
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก
ชื่อไฟล์ : เว็บสล็อต pg คลิ๊กเลย https://pgslot.fish/ สมัครตอนนี้รับเครดิตฟรี 100 เล่นแล้วรวยแน่นอน เพราะแจ็คพ็อตแตกบ่อยมาก ไม่มีโกง เว็บเราเปิดมานาน มั่นคง มีทีมงานแอดมินคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสล็อต pg คลิ๊กเลย https://pgslot.fish/ สมัครตอนนี้รับเครดิตฟรี 100 เล่นแล้วรวยแน่นอน เพราะแจ็คพ็อตแตกบ่อยมาก ไม่มีโกง เว็บเราเปิดมานาน มั่นคง มีทีมงานแอดมินคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ../add_file/เว็บสล็อต pg คลิ๊กเลย https://pgslot.fish/ สมัครตอนนี้รับเครดิตฟรี 100 เล่นแล้วรวยแน่นอน เพราะแจ็คพ็อตแตกบ่อยมาก ไม่มีโกง เว็บเราเปิดมานาน มั่นคง มีทีมงานแอดมินคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลโหรา../add_file/สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562../add_file/ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563../add_file/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562../add_file/พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องรับ สมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า ประจำปีการศึกษา 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องรับ สมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า ประจำปีการศึกษา 2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องรับ สมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า ประจำปีการศึกษา 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/bpowdcหรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/bpowdcหรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/bpowdcหรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)../add_file/รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)
ชื่อไฟล์ : การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566../add_file/การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดส.1/2) ประจำปีพ.ศ 2566 ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดส.1/2) ประจำปีพ.ศ 2566 ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ 2562../add_file/เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดส.1/2) ประจำปีพ.ศ 2566 ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ 2562
ชื่อไฟล์ : ลดจำนวนภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลดจำนวนภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ 2566../add_file/ลดจำนวนภาษีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ 2566
ชื่อไฟล์ : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566../add_file/ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565../add_file/ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านโนนหาด(คุ้มซ้งน้อย)ม.๑๐ฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านโนนหาด(คุ้มซ้งน้อย)ม.๑๐ฯ../add_file/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านโนนหาด(คุ้มซ้งน้อย)ม.๑๐ฯ
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษาคม 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ../add_file/มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖../add_file/ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมดำเนินภารกิจของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมดำเนินภารกิจของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ../add_file/การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมดำเนินภารกิจของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566../add_file/ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชนของอบตโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566( เดือน1ตุลาคม- 31 มีนาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชนของอบตโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566( เดือน1ตุลาคม- 31 มีนาคม 2566)../add_file/รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชนของอบตโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566( เดือน1ตุลาคม- 31 มีนาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล../add_file/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : บรรจุและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บรรจุและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ../add_file/บรรจุและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ชื่อไฟล์ : บรรจุและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บรรจุและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ../add_file/บรรจุและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖../add_file/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่../add_file/รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อไฟล์ : แนวทางการพัฒนาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางการพัฒนาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น../add_file/แนวทางการพัฒนาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล../add_file/รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PRIVACY POLICY นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา Privacy Policy ………………………………………………………………………………….. องค์การบริหารส่วนตำบลโหรากำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้ ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบายนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลแทนหรือในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสารหรือการดำเนินการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตามวรรคแรกให้หมายรวมถึง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเจ้าหน้าที่,ผู้ติดต่อราชการ,ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา บุคคลอื่นที่สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 2. บทนิยาม “สำนักงาน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทน “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม สำนักงานจะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ (๑) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ บริการ หรือช่องทางบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงาน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสำนักงาน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นดำเนินการโดยสำนักงานเป็นต้น (๒) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจของสำนักงานเช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการหรือบริการของสำนักงานด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (๓) เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่สำนักงานมีหน้าที่ตามกฎหมาย พันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลภายนอกแก่สำนักงาน ในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนต้องดำเนินการขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการ ของสำนักงานอาจเป็นผลให้สำนักงาน ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 4.ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานพิจารณากำหนดฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและบริบทการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ โดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 4.1 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจรับการถ่ายโอน 4.2 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 4.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 4.4 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 4.5 เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจรัฐที่สำนักงานได้รับ 4.6 เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ 4.7 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เก็บรวบรวม สำนักงานอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงานรวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 5.1 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล 5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล 5.3 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา 5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม 5.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 5.8 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 6. คุกกี้ (Cookies) สำนักงานจะเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงาน เช่น www.aonang.go.th หรือบนอุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสำนักงานและเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เชอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่สำนักงานทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สำนักงานจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กรณีที่สำนักงานไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าสำนักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย หากสำนักงานไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว สำนักงาน จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว เว้นแต่ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป 8.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงาน (๑) เพื่อนำไปใช้งานภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วงตามที่สำนักงานได้รับมอบหมาย (๒) เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างสำนักงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (๓) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงาน (๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๕) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๖) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด (๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ (๘) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ (๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งสำนักงานและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อติดต่อใช้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย (๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย (๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง (๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๔) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น (๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย (๑๖) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการของสำนักงานทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ (๑๗) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่สำนักงานมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมาย (๑๘) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานหรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของสำนักงาน (๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด (๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่สำนักงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ (๒๑) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 9. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๙ ข้างต้น สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 9.1 หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่สำนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น (เช่นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ) 9.2 หน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 9.3 ผู้ให้บริการ 9.4 ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น 9.5 กรเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (๒) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ (๓) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สำนักงาน ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด (๔) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้สำนักงานเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานกำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (๕) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีเหตุ ในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักงานสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานเป็นต้น) (๖) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่สำนักงานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยสำนักงาน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป หรือยังคงมีสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงานที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ (๗) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากสำนักงานในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 12. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าสำนักงานมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อมายังสำนักงานเพื่อให้สำนักงานมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก 13. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานของสำนักงานรวมถึงอาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานจะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการหรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสารของสำนักงานภายหลังการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการรับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 14. การติดต่อกับสำนักงาน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-501587 เว็บไซต์ : https://www.hora.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PRIVACY POLICY นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา Privacy Policy ………………………………………………………………………………….. องค์การบริหารส่วนตำบลโหรากำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้ ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบายนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลแทนหรือในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสารหรือการดำเนินการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตามวรรคแรกให้หมายรวมถึง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเจ้าหน้าที่,ผู้ติดต่อราชการ,ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา บุคคลอื่นที่สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 2. บทนิยาม “สำนักงาน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทน “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม สำนักงานจะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ (๑) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ บริการ หรือช่องทางบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงาน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสำนักงาน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นดำเนินการโดยสำนักงานเป็นต้น (๒) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจของสำนักงานเช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการหรือบริการของสำนักงานด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (๓) เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่สำนักงานมีหน้าที่ตามกฎหมาย พันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลภายนอกแก่สำนักงาน ในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนต้องดำเนินการขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการ ของสำนักงานอาจเป็นผลให้สำนักงาน ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 4.ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานพิจารณากำหนดฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและบริบทการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ โดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 4.1 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจรับการถ่ายโอน 4.2 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 4.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 4.4 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 4.5 เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจรัฐที่สำนักงานได้รับ 4.6 เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ 4.7 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เก็บรวบรวม สำนักงานอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงานรวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 5.1 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล 5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล 5.3 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา 5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม 5.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 5.8 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 6. คุกกี้ (Cookies) สำนักงานจะเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงาน เช่น www.aonang.go.th หรือบนอุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสำนักงานและเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เชอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่สำนักงานทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สำนักงานจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กรณีที่สำนักงานไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าสำนักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย หากสำนักงานไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว สำนักงาน จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว เว้นแต่ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป 8.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงาน (๑) เพื่อนำไปใช้งานภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วงตามที่สำนักงานได้รับมอบหมาย (๒) เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างสำนักงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (๓) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงาน (๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๕) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๖) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด (๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ (๘) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ (๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งสำนักงานและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อติดต่อใช้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย (๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย (๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง (๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๔) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น (๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย (๑๖) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการของสำนักงานทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ (๑๗) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่สำนักงานมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมาย (๑๘) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานหรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของสำนักงาน (๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด (๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่สำนักงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ (๒๑) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 9. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๙ ข้างต้น สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 9.1 หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่สำนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น (เช่นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ) 9.2 หน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 9.3 ผู้ให้บริการ 9.4 ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น 9.5 กรเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (๒) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ (๓) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สำนักงาน ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด (๔) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้สำนักงานเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานกำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (๕) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีเหตุ ในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักงานสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานเป็นต้น) (๖) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่สำนักงานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยสำนักงาน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป หรือยังคงมีสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงานที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ (๗) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากสำนักงานในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 12. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าสำนักงานมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อมายังสำนักงานเพื่อให้สำนักงานมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก 13. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานของสำนักงานรวมถึงอาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานจะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการหรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสารของสำนักงานภายหลังการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการรับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 14. การติดต่อกับสำนักงาน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-501587 เว็บไซต์ : https://www.hora.go.th/ ../add_file/นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PRIVACY POLICY นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา Privacy Policy ………………………………………………………………………………….. องค์การบริหารส่วนตำบลโหรากำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้ ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบายนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลแทนหรือในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสารหรือการดำเนินการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตามวรรคแรกให้หมายรวมถึง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเจ้าหน้าที่,ผู้ติดต่อราชการ,ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา บุคคลอื่นที่สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 2. บทนิยาม “สำนักงาน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทน “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานหรือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม สำนักงานจะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ (๑) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ การดำเนินการ บริการ หรือช่องทางบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงาน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสำนักงาน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นดำเนินการโดยสำนักงานเป็นต้น (๒) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจของสำนักงานเช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการหรือบริการของสำนักงานด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (๓) เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่สำนักงานมีหน้าที่ตามกฎหมาย พันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลภายนอกแก่สำนักงาน ในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนต้องดำเนินการขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการ ของสำนักงานอาจเป็นผลให้สำนักงาน ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 4.ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานพิจารณากำหนดฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและบริบทการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ โดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 4.1 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจรับการถ่ายโอน 4.2 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 4.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 4.4 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 4.5 เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อำนาจรัฐที่สำนักงานได้รับ 4.6 เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ 4.7 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เก็บรวบรวม สำนักงานอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงานรวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 5.1 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล 5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล 5.3 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ 5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา 5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม 5.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 5.8 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 6. คุกกี้ (Cookies) สำนักงานจะเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงาน เช่น www.aonang.go.th หรือบนอุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสำนักงานและเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เชอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่สำนักงานทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สำนักงานจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กรณีที่สำนักงานไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าสำนักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย หากสำนักงานไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว สำนักงาน จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว เว้นแต่ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป 8.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงาน (๑) เพื่อนำไปใช้งานภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วงตามที่สำนักงานได้รับมอบหมาย (๒) เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างสำนักงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (๓) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงาน (๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๕) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๖) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด (๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ (๘) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ (๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งสำนักงานและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อติดต่อใช้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย (๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย (๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง (๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (๑๔) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น (๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย (๑๖) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการของสำนักงานทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ (๑๗) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่สำนักงานมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมาย (๑๘) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานหรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของสำนักงาน (๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด (๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่สำนักงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ (๒๑) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 9. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๙ ข้างต้น สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 9.1 หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่สำนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น (เช่นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ) 9.2 หน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 9.3 ผู้ให้บริการ 9.4 ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น 9.5 กรเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น (๒) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ (๓) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สำนักงาน ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด (๔) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้สำนักงานเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานกำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (๕) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีเหตุ ในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักงานสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานเป็นต้น) (๖) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่สำนักงานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยสำนักงาน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้สำนักงานจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป หรือยังคงมีสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงานที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ (๗) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากสำนักงานในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 12. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าสำนักงานมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อมายังสำนักงานเพื่อให้สำนักงานมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก 13. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานของสำนักงานรวมถึงอาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานจะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการหรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสารของสำนักงานภายหลังการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการรับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 14. การติดต่อกับสำนักงาน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-501587 เว็บไซต์ : https://www.hora.go.th/
ชื่อไฟล์ : คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ../add_file/คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชื่อไฟล์ : นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiFt Policy) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiFt Policy)../add_file/นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiFt Policy)
ชื่อไฟล์ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566../add_file/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566
ชื่อไฟล์ : การประชุมมอบนโยบายการสร้างวัฒธรรม No Gift Policy file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประชุมมอบนโยบายการสร้างวัฒธรรม No Gift Policy../add_file/การประชุมมอบนโยบายการสร้างวัฒธรรม No Gift Policy
ชื่อไฟล์ : การจัดทำประกาศและรายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจัดทำประกาศและรายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy../add_file/การจัดทำประกาศและรายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy
ชื่อไฟล์ : คู่มือ-Info file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือ-Info../add_file/คู่มือ-Info
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี../add_file/คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงาน-การประชุมสภาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงาน-การประชุมสภาท้องถิ่น../add_file/คู่มือการปฏิบัติงาน-การประชุมสภาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร../add_file/คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ชื่อไฟล์ : คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ../add_file/คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ชื่อไฟล์ : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ../add_file/การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ชื่อไฟล์ : คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ../add_file/คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์../add_file/คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ชื่อไฟล์ : คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา../add_file/คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖../add_file/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษการสร้าขวัญกำลังใจ แก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษการสร้าขวัญกำลังใจ แก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษการสร้าขวัญกำลังใจ แก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๖../add_file/การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖../add_file/แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา รอบ ๖ เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา รอบ ๖ เดือน../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา รอบ ๖ เดือน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา รอบ ๖ เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา รอบ ๖ เดือน../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา รอบ ๖ เดือน
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันพ.ศ 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันพ.ศ 2563../add_file/ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันพ.ศ 2563
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบโหราที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับข้าราชการกรณีพิเศษพ.ศ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบโหราที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับข้าราชการกรณีพิเศษพ.ศ 2565../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบโหราที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับข้าราชการกรณีพิเศษพ.ศ 2565
ชื่อไฟล์ : ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหราเพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการกรณีพิเศษ พ.ศ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหราเพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการกรณีพิเศษ พ.ศ 2565../add_file/ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหราเพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการกรณีพิเศษ พ.ศ 2565
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 0 1 9 เข้ารับราชการกรณีพิเศษพ.ศ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 0 1 9 เข้ารับราชการกรณีพิเศษพ.ศ 2565../add_file/รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 0 1 9 เข้ารับราชการกรณีพิเศษพ.ศ 2565
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือก../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือก
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือก../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือก
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ 2566 (รอบ 6 เดือน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ 2566 (รอบ 6 เดือน)../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ 2566 (รอบ 6 เดือน)
ชื่อไฟล์ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ../add_file/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ../add_file/ร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ
ชื่อไฟล์ : สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566../add_file/สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนกังานสว่นท้องถนิ่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนกังานสว่นท้องถนิ่ ../add_file/ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนกังานสว่นท้องถนิ่
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ../add_file/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ../add_file/ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี../add_file/ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ชื่อไฟล์ : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (สำนักปลัด) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (สำนักปลัด)../add_file/ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (สำนักปลัด)
ชื่อไฟล์ : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองคลัง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองคลัง)../add_file/ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองคลัง)
ชื่อไฟล์ : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองช่าง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองช่าง)../add_file/ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองช่าง)
ชื่อไฟล์ : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)../add_file/ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ชื่อไฟล์ : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองสวัสดิการและสังคมฯ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองสวัสดิการและสังคมฯ)../add_file/ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (กองสวัสดิการและสังคมฯ)
ชื่อไฟล์ : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (หน่วยตรวจสอบภายใน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (หน่วยตรวจสอบภายใน)../add_file/ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (หน่วยตรวจสอบภายใน)
ชื่อไฟล์ : แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี../add_file/ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ../add_file/ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566../add_file/หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล../add_file/หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปีพ.ศ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปีพ.ศ 2565../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปีพ.ศ 2565
ชื่อไฟล์ : ขอรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพ.ศ 2561 มาตรา 72 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพ.ศ 2561 มาตรา 72../add_file/ขอรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพ.ศ 2561 มาตรา 72
ชื่อไฟล์ : แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควร ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควร ประจำปี 2566../add_file/แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควร ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : -คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: -คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ../add_file/-คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชื่อไฟล์ : -คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: -คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ../add_file/-คู่มือการอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้../add_file/แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้
ชื่อไฟล์ : การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน../add_file/การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล../add_file/คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน มกราคม 2566../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน มกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566../add_file/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมา2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ../add_file/แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)../add_file/รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น../add_file/ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนพ.ศ 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนพ.ศ 2562../add_file/เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งการย้ายการโอนการรับโอนการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนพ.ศ 2562
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพ.ศ 2558 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพ.ศ 2558../add_file/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยพ.ศ 2558
ชื่อไฟล์ : กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น../add_file/กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : การจัดทำประกาศและรายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจัดทำประกาศและรายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy../add_file/การจัดทำประกาศและรายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมฯ../add_file/แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้างและคณะทำงานให้คำปรึกษาเรื่องจริยธรรมฯ
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ2565../add_file/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ2565
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ 2566 (รอบ 6 เดือน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ 2566 (รอบ 6 เดือน)../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ 2566 (รอบ 6 เดือน)
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการและงานสารบรรณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการและงานสารบรรณ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการและงานสารบรรณ
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ) องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 256ุ6-เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 256ุ6-เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)../add_file/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 256ุ6-เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)
ชื่อไฟล์ : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566../add_file/เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566../add_file/ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : รายงานการสำรวจตลาดและข้อมูลตลาดในพื้นที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการสำรวจตลาดและข้อมูลตลาดในพื้นที่../add_file/รายงานการสำรวจตลาดและข้อมูลตลาดในพื้นที่
ชื่อไฟล์ : การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 80 จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) ในพื้นที่แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ได้จดทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 2 และ 3 ไม่เข้าข่ายต้องส่งรายงาน โดยแหล่งกำเนิดมลพิษที่จัดส่งรายงาน ทส.2 ทางอิเล็กทรกนิกส์แล้ว ไม่ต้องทำการส่งรายงานไปที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอีก เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางระบบออนไลน์ *สามารถดาวน์โหลดคู่มือการรายงานและแบบ ทส.1 และ ทส.2 ได้ทาง http://www.ereportmatra80.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 80 จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) ในพื้นที่แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ได้จดทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 2 และ 3 ไม่เข้าข่ายต้องส่งรายงาน โดยแหล่งกำเนิดมลพิษที่จัดส่งรายงาน ทส.2 ทางอิเล็กทรกนิกส์แล้ว ไม่ต้องทำการส่งรายงานไปที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอีก เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางระบบออนไลน์ *สามารถดาวน์โหลดคู่มือการรายงานและแบบ ทส.1 และ ทส.2 ได้ทาง http://www.ereportmatra80.com ../add_file/ การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 80 จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) ในพื้นที่แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ได้จดทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 2 และ 3 ไม่เข้าข่ายต้องส่งรายงาน โดยแหล่งกำเนิดมลพิษที่จัดส่งรายงาน ทส.2 ทางอิเล็กทรกนิกส์แล้ว ไม่ต้องทำการส่งรายงานไปที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอีก เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางระบบออนไลน์ *สามารถดาวน์โหลดคู่มือการรายงานและแบบ ทส.1 และ ทส.2 ได้ทาง http://www.ereportmatra80.com
ชื่อไฟล์ : น้ําเสียจากบ้านเรือนเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ ของผู้ที่พักอาศัยภายในบ้านเรือน เช่น การอาบน้ําชําระล้างร่างกาย การขับถ่าย การประกอบอาหาร การล้างภาชนะ การซักล้าง เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการไหลของน้ําเสีย ปริมาณ และลักษณะน้ําเสียที่ แตกต่างกันตามกิจกรรมต่างๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: น้ําเสียจากบ้านเรือนเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ ของผู้ที่พักอาศัยภายในบ้านเรือน เช่น การอาบน้ําชําระล้างร่างกาย การขับถ่าย การประกอบอาหาร การล้างภาชนะ การซักล้าง เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการไหลของน้ําเสีย ปริมาณ และลักษณะน้ําเสียที่ แตกต่างกันตามกิจกรรมต่างๆ../add_file/น้ําเสียจากบ้านเรือนเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ ของผู้ที่พักอาศัยภายในบ้านเรือน เช่น การอาบน้ําชําระล้างร่างกาย การขับถ่าย การประกอบอาหาร การล้างภาชนะ การซักล้าง เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการไหลของน้ําเสีย ปริมาณ และลักษณะน้ําเสียที่ แตกต่างกันตามกิจกรรมต่างๆ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หลักการอนุรักษ์ทรัยากรน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่ออนุรักษ์น้ำให้ดำรงอยู่ต่อไปในระยะยาวและสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดซึ่งมีวิธีการทำได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักการอนุรักษ์ทรัยากรน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่ออนุรักษ์น้ำให้ดำรงอยู่ต่อไปในระยะยาวและสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดซึ่งมีวิธีการทำได้../add_file/หลักการอนุรักษ์ทรัยากรน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่ออนุรักษ์น้ำให้ดำรงอยู่ต่อไปในระยะยาวและสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดซึ่งมีวิธีการทำได้
ชื่อไฟล์ : หลักการอนุรักษ์ทรัยากรน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่ออนุรักษ์น้ำให้ดำรงอยู่ต่อไปในระยะยาวและสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดซึ่งมีวิธีการทำได้ด้วยตนเอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักการอนุรักษ์ทรัยากรน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่ออนุรักษ์น้ำให้ดำรงอยู่ต่อไปในระยะยาวและสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดซึ่งมีวิธีการทำได้ด้วยตนเอง../add_file/หลักการอนุรักษ์ทรัยากรน้ำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่ออนุรักษ์น้ำให้ดำรงอยู่ต่อไปในระยะยาวและสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดซึ่งมีวิธีการทำได้ด้วยตนเอง
ชื่อไฟล์ : ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย โดยมีสาเหตุมาจากถุงพลาสติก ทั้งปัญหาขยะ ปัญหาโลกร้อน และยังส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสัตว์ในระบบนิเวศ เราจะเห็นในข่าวอยู่บ่อย ๆ ว่าพบถุงพลาสติกอยู่ในท้องของเต่าทะเล เป็นสาเหตุให้เต่าทะเลตาย และไม่ใช่แค่เต่าทะเลเท่านั้น ยังมีสัตว์อื่น ๆ กว่า 700 ชนิดที่ตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไป สาเหตุของสิ่งที่น่าเศร้านี้คือถุงพลาสติกที่ไม่ยอมย่อยสลาย ต้องใช้เวลาหลายสิบปีถึงจะสามารถย่อยสลายได้ และเมื่อเราใช้ถุงพลาสติกมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ก็รุนแรงมากขึ้นตามมา เกิดเป็นขยะและมลพิษทุกหนทุกแห่งชนิดที่นับไม่ถ้วน เราจึงเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องจนไปถึงการงดใช้ถุงพลาสติก ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเกิดเป็นกระแสไปทั่วโลก เพื่อรักษาโลกของเราให้ดำรงต่อไปได้ในระยะยาว เช่น ประเทศญี่ปุ่นได้รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งประเทศ ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา และห้างสรรพสินค้า โดยหากใครที่ต้องการถุงพลาสติกก็จะโดนคิดเงินที่ 10 เยนต่อใบ นอกจากนี้แบรนด์ใหญ่อย่าง Uniqlo เองก็เพิ่งออกมาประกาศว่าจะงดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนไปใช้ถุงกระดาษแทน เนื่องจากที่ผ่านมาผู้บริโภค 1 คน เฉลี่ยแล้วใช้ถุงพลาสติก 3 ใบต่อวัน ซึ่งส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกสูงถึงปีละ 7,000 ล้านใบ และมากถึง 75% ของขยะพลาสติกทั้งหมด เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก คาดว่าปริมาณขยะพลาสติกมีมากถึง 2 แสนล้านใบต่อปี ทั้งนี้ มาตรการที่ปล่อยออกมามีทั้งแบบซอฟต์ ๆ เช่น ห้างเซ็นทรัล เทสโก้ โลตัส และ Homepro มีนโยบายว่า ลูกค้าคนไหนที่ไม่รับถุงพลาสติกจะได้แต้มสะสมใน Loyalty Card เพิ่ม ส่วนมาตรการที่ถือว่าเป็นยาแรงอย่างการเก็บเงิน ก็ได้มีการเริ่มทำแล้วที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มเก็บเงินที่ราคา 2 บาท ซึ่งสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้ประมาณ 80% ถือว่าได้ผลเกินคาด โดยเงินส่วนที่เก็บไปจะนำไปพัฒนาโครงการปลูกป่าต่อไป สิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ในวันนี้คือตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากพิษภัยของพลาสติก และให้ความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก ทำได้ง่าย ๆ โดยการใช้ถุงผ้าแทนในการไปซื้อของ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย โดยมีสาเหตุมาจากถุงพลาสติก ทั้งปัญหาขยะ ปัญหาโลกร้อน และยังส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสัตว์ในระบบนิเวศ เราจะเห็นในข่าวอยู่บ่อย ๆ ว่าพบถุงพลาสติกอยู่ในท้องของเต่าทะเล เป็นสาเหตุให้เต่าทะเลตาย และไม่ใช่แค่เต่าทะเลเท่านั้น ยังมีสัตว์อื่น ๆ กว่า 700 ชนิดที่ตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไป สาเหตุของสิ่งที่น่าเศร้านี้คือถุงพลาสติกที่ไม่ยอมย่อยสลาย ต้องใช้เวลาหลายสิบปีถึงจะสามารถย่อยสลายได้ และเมื่อเราใช้ถุงพลาสติกมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ก็รุนแรงมากขึ้นตามมา เกิดเป็นขยะและมลพิษทุกหนทุกแห่งชนิดที่นับไม่ถ้วน เราจึงเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องจนไปถึงการงดใช้ถุงพลาสติก ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเกิดเป็นกระแสไปทั่วโลก เพื่อรักษาโลกของเราให้ดำรงต่อไปได้ในระยะยาว เช่น ประเทศญี่ปุ่นได้รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งประเทศ ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา และห้างสรรพสินค้า โดยหากใครที่ต้องการถุงพลาสติกก็จะโดนคิดเงินที่ 10 เยนต่อใบ นอกจากนี้แบรนด์ใหญ่อย่าง Uniqlo เองก็เพิ่งออกมาประกาศว่าจะงดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนไปใช้ถุงกระดาษแทน เนื่องจากที่ผ่านมาผู้บริโภค 1 คน เฉลี่ยแล้วใช้ถุงพลาสติก 3 ใบต่อวัน ซึ่งส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกสูงถึงปีละ 7,000 ล้านใบ และมากถึง 75% ของขยะพลาสติกทั้งหมด เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก คาดว่าปริมาณขยะพลาสติกมีมากถึง 2 แสนล้านใบต่อปี ทั้งนี้ มาตรการที่ปล่อยออกมามีทั้งแบบซอฟต์ ๆ เช่น ห้างเซ็นทรัล เทสโก้ โลตัส และ Homepro มีนโยบายว่า ลูกค้าคนไหนที่ไม่รับถุงพลาสติกจะได้แต้มสะสมใน Loyalty Card เพิ่ม ส่วนมาตรการที่ถือว่าเป็นยาแรงอย่างการเก็บเงิน ก็ได้มีการเริ่มทำแล้วที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มเก็บเงินที่ราคา 2 บาท ซึ่งสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้ประมาณ 80% ถือว่าได้ผลเกินคาด โดยเงินส่วนที่เก็บไปจะนำไปพัฒนาโครงการปลูกป่าต่อไป สิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ในวันนี้คือตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากพิษภัยของพลาสติก และให้ความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก ทำได้ง่าย ๆ โดยการใช้ถุงผ้าแทนในการไปซื้อของ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น../add_file/ ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย โดยมีสาเหตุมาจากถุงพลาสติก ทั้งปัญหาขยะ ปัญหาโลกร้อน และยังส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสัตว์ในระบบนิเวศ เราจะเห็นในข่าวอยู่บ่อย ๆ ว่าพบถุงพลาสติกอยู่ในท้องของเต่าทะเล เป็นสาเหตุให้เต่าทะเลตาย และไม่ใช่แค่เต่าทะเลเท่านั้น ยังมีสัตว์อื่น ๆ กว่า 700 ชนิดที่ตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไป สาเหตุของสิ่งที่น่าเศร้านี้คือถุงพลาสติกที่ไม่ยอมย่อยสลาย ต้องใช้เวลาหลายสิบปีถึงจะสามารถย่อยสลายได้ และเมื่อเราใช้ถุงพลาสติกมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ก็รุนแรงมากขึ้นตามมา เกิดเป็นขยะและมลพิษทุกหนทุกแห่งชนิดที่นับไม่ถ้วน เราจึงเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องจนไปถึงการงดใช้ถุงพลาสติก ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเกิดเป็นกระแสไปทั่วโลก เพื่อรักษาโลกของเราให้ดำรงต่อไปได้ในระยะยาว เช่น ประเทศญี่ปุ่นได้รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกทั่วทั้งประเทศ ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา และห้างสรรพสินค้า โดยหากใครที่ต้องการถุงพลาสติกก็จะโดนคิดเงินที่ 10 เยนต่อใบ นอกจากนี้แบรนด์ใหญ่อย่าง Uniqlo เองก็เพิ่งออกมาประกาศว่าจะงดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนไปใช้ถุงกระดาษแทน เนื่องจากที่ผ่านมาผู้บริโภค 1 คน เฉลี่ยแล้วใช้ถุงพลาสติก 3 ใบต่อวัน ซึ่งส่งผลให้เกิดขยะพลาสติกสูงถึงปีละ 7,000 ล้านใบ และมากถึง 75% ของขยะพลาสติกทั้งหมด เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก คาดว่าปริมาณขยะพลาสติกมีมากถึง 2 แสนล้านใบต่อปี ทั้งนี้ มาตรการที่ปล่อยออกมามีทั้งแบบซอฟต์ ๆ เช่น ห้างเซ็นทรัล เทสโก้ โลตัส และ Homepro มีนโยบายว่า ลูกค้าคนไหนที่ไม่รับถุงพลาสติกจะได้แต้มสะสมใน Loyalty Card เพิ่ม ส่วนมาตรการที่ถือว่าเป็นยาแรงอย่างการเก็บเงิน ก็ได้มีการเริ่มทำแล้วที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มเก็บเงินที่ราคา 2 บาท ซึ่งสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้ประมาณ 80% ถือว่าได้ผลเกินคาด โดยเงินส่วนที่เก็บไปจะนำไปพัฒนาโครงการปลูกป่าต่อไป สิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ในวันนี้คือตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากพิษภัยของพลาสติก และให้ความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก ทำได้ง่าย ๆ โดยการใช้ถุงผ้าแทนในการไปซื้อของ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น
ชื่อไฟล์ : ภาชนะที่ใช้สำหรับใส่อาหาร นอกจากจาน ชาม ยังมีโฟม (Foam) ซึ่งเป็นภาชนะที่ผู้จำหน่ายส่วนมากนิยมนำมาใช้เป็นภาชนะบรรจุหรือหีบห่ออาหาร ทั้งอาหารสด ผักสด อาหารพร้อมปรุง และอาหารปรุงสำเร็จ ด้วยเหตุผลที่ว่าซื้อหาได้ง่าย สะดวกในการเปิดรับประทานได้เลย แต่รู้หรือไม่ว่าโฟมที่นำมาบรรจุอาหารเหล่านั้น หากเจอความร้อนจัดจะหลอมละลายจนอาจเกิดสารก่อมะเร็ง "สไตรีน" ออกมาปนเปื้อนในอาหาร เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย การใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้จำหน่ายมักจะใส่อาหารที่มีความร้อนและไขมัน ซึ่งอาจส่งผลให้สารเคมีจากโฟมออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้ โดยเฉพาะอาหารประเภทกึ่งสำเร็จรูปที่ต้องนำเข้าไมโครเวฟ เพื่อทำการอุ่นให้ความร้อนแก่อาหารก่อนนำมารับประทาน จึงมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่จะได้รับสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของโฟมเข้าสู่ร่างกาย และหากสะสมในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากการใช้โฟมพลาสติกมาบรรจุอาหารบางชนิดนั้นอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาปลดปล่อยสารสไตรีน (Styrene) ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์และสัตว์ คุณสมบัติของสารสไตรีนนั้น เป็นสารที่สามารถละลายได้ในน้ำมันและแอลกอฮอล์หรือแม้แต่อาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน เนยแข็งที่บรรจุอยู่ในถาดโฟม ประกอบกับการทิ้งอาหารให้สัมผัสกับภาชนะโฟมเป็นเวลานานจะยิ่งมีการปลดปล่อยสารสไตรีนออกมาปนเปื้อนอาหารได้มากขึ้น ซึ่งหากร่างกายรับสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ไม่ถูกวิธี ก็อาจส่งผลเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตได้ ข้อมูลจากฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการทดสอบพิสูจน์โฟมสำหรับบรรจุอาหาร พบว่า ผู้บริโภคอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีตกค้างจากการปนเปื้อนมากับภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยส่วนใหญ่โฟมจะมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ชนิด คือ สไตรีน และเบนซีน ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถแพร่กระจายและละลายปนเปื้อนกับอาหารได้เมื่อได้รับหรือสัมผัสกับอาหารที่มีความร้อนสูง ทั้งนี้ แม้ว่าผลการทดสอบที่ได้ส่วนใหญ่จะมีค่าการปนเปื้อนของสารเคมีโลหะหนัก (ตะกั่ว แคดเมียม) และสารตกค้างจากสารที่ระเหยอยู่ในเกณฑ์ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (พ.ศ. 2548) กำหนดไว้ แต่ค่าที่ได้จากผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนสารละลายของสารเคมีต่าง ๆ หลุดออกมา เมื่อทดสอบในสภาวะที่ใช้กับอาหารที่มีความร้อนสูงจริง โดยค่าที่ได้มีค่าสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของค่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสะสมเรื้อรัง และเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้ ถ้าร่างกายได้รับสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกวัน อย่างไรก็ตาม สคบ. ได้เตรียมแผนการจัดสัมมนาเกี่ยวกับภาชนะโฟม และทำความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย ให้มีการลด ละ เลิกการใช้โฟมมาบรรจุใส่อาหาร เพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันตรายที่จะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้น สคบ. จึงแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารให้ถูกประเภทหลีกเลี่ยงการนำโฟมมาบรรจุอาหารร้อน ไขมันสูง หรือมีความเป็นกรด และหลีกเลี่ยงการอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ รวมถึงการหันมาใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กระดาษ กล่องไบโอ ชานอ้อย พลาสติกไบโอ แทนกล่องโฟม ดีกว่าการปล่อยให้ร่างกายถูกทำลายเพราะอันตรายจากสารเคมีทุกวัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภาชนะที่ใช้สำหรับใส่อาหาร นอกจากจาน ชาม ยังมีโฟม (Foam) ซึ่งเป็นภาชนะที่ผู้จำหน่ายส่วนมากนิยมนำมาใช้เป็นภาชนะบรรจุหรือหีบห่ออาหาร ทั้งอาหารสด ผักสด อาหารพร้อมปรุง และอาหารปรุงสำเร็จ ด้วยเหตุผลที่ว่าซื้อหาได้ง่าย สะดวกในการเปิดรับประทานได้เลย แต่รู้หรือไม่ว่าโฟมที่นำมาบรรจุอาหารเหล่านั้น หากเจอความร้อนจัดจะหลอมละลายจนอาจเกิดสารก่อมะเร็ง "สไตรีน" ออกมาปนเปื้อนในอาหาร เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย การใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้จำหน่ายมักจะใส่อาหารที่มีความร้อนและไขมัน ซึ่งอาจส่งผลให้สารเคมีจากโฟมออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้ โดยเฉพาะอาหารประเภทกึ่งสำเร็จรูปที่ต้องนำเข้าไมโครเวฟ เพื่อทำการอุ่นให้ความร้อนแก่อาหารก่อนนำมารับประทาน จึงมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่จะได้รับสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของโฟมเข้าสู่ร่างกาย และหากสะสมในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากการใช้โฟมพลาสติกมาบรรจุอาหารบางชนิดนั้นอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาปลดปล่อยสารสไตรีน (Styrene) ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์และสัตว์ คุณสมบัติของสารสไตรีนนั้น เป็นสารที่สามารถละลายได้ในน้ำมันและแอลกอฮอล์หรือแม้แต่อาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน เนยแข็งที่บรรจุอยู่ในถาดโฟม ประกอบกับการทิ้งอาหารให้สัมผัสกับภาชนะโฟมเป็นเวลานานจะยิ่งมีการปลดปล่อยสารสไตรีนออกมาปนเปื้อนอาหารได้มากขึ้น ซึ่งหากร่างกายรับสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ไม่ถูกวิธี ก็อาจส่งผลเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตได้ ข้อมูลจากฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการทดสอบพิสูจน์โฟมสำหรับบรรจุอาหาร พบว่า ผู้บริโภคอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีตกค้างจากการปนเปื้อนมากับภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยส่วนใหญ่โฟมจะมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ชนิด คือ สไตรีน และเบนซีน ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถแพร่กระจายและละลายปนเปื้อนกับอาหารได้เมื่อได้รับหรือสัมผัสกับอาหารที่มีความร้อนสูง ทั้งนี้ แม้ว่าผลการทดสอบที่ได้ส่วนใหญ่จะมีค่าการปนเปื้อนของสารเคมีโลหะหนัก (ตะกั่ว แคดเมียม) และสารตกค้างจากสารที่ระเหยอยู่ในเกณฑ์ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (พ.ศ. 2548) กำหนดไว้ แต่ค่าที่ได้จากผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนสารละลายของสารเคมีต่าง ๆ หลุดออกมา เมื่อทดสอบในสภาวะที่ใช้กับอาหารที่มีความร้อนสูงจริง โดยค่าที่ได้มีค่าสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของค่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสะสมเรื้อรัง และเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้ ถ้าร่างกายได้รับสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกวัน อย่างไรก็ตาม สคบ. ได้เตรียมแผนการจัดสัมมนาเกี่ยวกับภาชนะโฟม และทำความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย ให้มีการลด ละ เลิกการใช้โฟมมาบรรจุใส่อาหาร เพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันตรายที่จะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้น สคบ. จึงแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารให้ถูกประเภทหลีกเลี่ยงการนำโฟมมาบรรจุอาหารร้อน ไขมันสูง หรือมีความเป็นกรด และหลีกเลี่ยงการอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ รวมถึงการหันมาใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กระดาษ กล่องไบโอ ชานอ้อย พลาสติกไบโอ แทนกล่องโฟม ดีกว่าการปล่อยให้ร่างกายถูกทำลายเพราะอันตรายจากสารเคมีทุกวัน../add_file/ ภาชนะที่ใช้สำหรับใส่อาหาร นอกจากจาน ชาม ยังมีโฟม (Foam) ซึ่งเป็นภาชนะที่ผู้จำหน่ายส่วนมากนิยมนำมาใช้เป็นภาชนะบรรจุหรือหีบห่ออาหาร ทั้งอาหารสด ผักสด อาหารพร้อมปรุง และอาหารปรุงสำเร็จ ด้วยเหตุผลที่ว่าซื้อหาได้ง่าย สะดวกในการเปิดรับประทานได้เลย แต่รู้หรือไม่ว่าโฟมที่นำมาบรรจุอาหารเหล่านั้น หากเจอความร้อนจัดจะหลอมละลายจนอาจเกิดสารก่อมะเร็ง "สไตรีน" ออกมาปนเปื้อนในอาหาร เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย การใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารสำเร็จรูปในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้จำหน่ายมักจะใส่อาหารที่มีความร้อนและไขมัน ซึ่งอาจส่งผลให้สารเคมีจากโฟมออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้ โดยเฉพาะอาหารประเภทกึ่งสำเร็จรูปที่ต้องนำเข้าไมโครเวฟ เพื่อทำการอุ่นให้ความร้อนแก่อาหารก่อนนำมารับประทาน จึงมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่จะได้รับสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของโฟมเข้าสู่ร่างกาย และหากสะสมในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากการใช้โฟมพลาสติกมาบรรจุอาหารบางชนิดนั้นอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาปลดปล่อยสารสไตรีน (Styrene) ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์และสัตว์ คุณสมบัติของสารสไตรีนนั้น เป็นสารที่สามารถละลายได้ในน้ำมันและแอลกอฮอล์หรือแม้แต่อาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน เนยแข็งที่บรรจุอยู่ในถาดโฟม ประกอบกับการทิ้งอาหารให้สัมผัสกับภาชนะโฟมเป็นเวลานานจะยิ่งมีการปลดปล่อยสารสไตรีนออกมาปนเปื้อนอาหารได้มากขึ้น ซึ่งหากร่างกายรับสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ไม่ถูกวิธี ก็อาจส่งผลเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพในอนาคตได้ ข้อมูลจากฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการทดสอบพิสูจน์โฟมสำหรับบรรจุอาหาร พบว่า ผู้บริโภคอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีตกค้างจากการปนเปื้อนมากับภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยส่วนใหญ่โฟมจะมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ชนิด คือ สไตรีน และเบนซีน ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถแพร่กระจายและละลายปนเปื้อนกับอาหารได้เมื่อได้รับหรือสัมผัสกับอาหารที่มีความร้อนสูง ทั้งนี้ แม้ว่าผลการทดสอบที่ได้ส่วนใหญ่จะมีค่าการปนเปื้อนของสารเคมีโลหะหนัก (ตะกั่ว แคดเมียม) และสารตกค้างจากสารที่ระเหยอยู่ในเกณฑ์ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 (พ.ศ. 2548) กำหนดไว้ แต่ค่าที่ได้จากผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่ามีการปนเปื้อนสารละลายของสารเคมีต่าง ๆ หลุดออกมา เมื่อทดสอบในสภาวะที่ใช้กับอาหารที่มีความร้อนสูงจริง โดยค่าที่ได้มีค่าสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของค่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสะสมเรื้อรัง และเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้ ถ้าร่างกายได้รับสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกวัน อย่างไรก็ตาม สคบ. ได้เตรียมแผนการจัดสัมมนาเกี่ยวกับภาชนะโฟม และทำความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย ให้มีการลด ละ เลิกการใช้โฟมมาบรรจุใส่อาหาร เพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันตรายที่จะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้น สคบ. จึงแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารให้ถูกประเภทหลีกเลี่ยงการนำโฟมมาบรรจุอาหารร้อน ไขมันสูง หรือมีความเป็นกรด และหลีกเลี่ยงการอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ รวมถึงการหันมาใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กระดาษ กล่องไบโอ ชานอ้อย พลาสติกไบโอ แทนกล่องโฟม ดีกว่าการปล่อยให้ร่างกายถูกทำลายเพราะอันตรายจากสารเคมีทุกวัน
ชื่อไฟล์ : การเพิ่มของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรมของ มนุษย์ ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ได้แก ่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน กระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้ อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเพิ่มของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรมของ มนุษย์ ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ได้แก ่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน กระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้ อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน../add_file/การเพิ่มของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรมของ มนุษย์ ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ได้แก ่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน กระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้ อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน
ชื่อไฟล์ : การเพิ่มของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรมของ มนุษย์ ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ได้แก ่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน กระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้ อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเพิ่มของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรมของ มนุษย์ ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ได้แก ่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน กระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้ อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน../add_file/การเพิ่มของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรมของ มนุษย์ ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ได้แก ่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน กระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้ อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน
ชื่อไฟล์ : การเพิ่มของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรมของ มนุษย์ ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ได้แก ่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน กระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้ อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเพิ่มของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรมของ มนุษย์ ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ได้แก ่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน กระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้ อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน../add_file/การเพิ่มของอุณหภูมิโลก ที่เกิดจากกิจกรรมของ มนุษย์ ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ได้แก ่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ ในบรรยากาศเพิ ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน กระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้ อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน
ชื่อไฟล์ : ด้วยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยืนยันเจตนารมณ์เข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อด้านยาเสพติดโลกรวมทั้งตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยืนยันเจตนารมณ์เข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อด้านยาเสพติดโลกรวมทั้งตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น ../add_file/ ด้วยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยืนยันเจตนารมณ์เข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อด้านยาเสพติดโลกรวมทั้งตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น
ชื่อไฟล์ : การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ../add_file/การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลโหรา ประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลโหรา ประจำปี พ.ศ. 2565../add_file/ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลโหรา ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565../add_file/ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบลโหรา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบลโหรา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ ../add_file/กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบลโหรา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโหรา เพื่ออำนวยความสะดวกการจัดทำบัตรคนพิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโหรา เพื่ออำนวยความสะดวกการจัดทำบัตรคนพิการ../add_file/กิจกรรมการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโหรา เพื่ออำนวยความสะดวกการจัดทำบัตรคนพิการ
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโหรา ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโหรา ประจำปี 2565../add_file/กิจกรรมให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโหรา ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีบริการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ิเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีบริการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ิเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ../add_file/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีบริการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ิเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบโหรา ../add_file/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบโหรา
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น../add_file/ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”../add_file/“พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
ชื่อไฟล์ : วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด../add_file/วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : เครื่องออกกำลังกาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เครื่องออกกำลังกาย../add_file/เครื่องออกกำลังกาย
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ที่10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ได้มีการประชุมสภา อบต.โหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566โดยมีนายสะอาด อินทร์ไธสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เป็นประธานในการเปิดประชุม และนำโดยนายสมพร คมจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ที่10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ได้มีการประชุมสภา อบต.โหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566โดยมีนายสะอาด อินทร์ไธสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เป็นประธานในการเปิดประชุม และนำโดยนายสมพร คมจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/วันจันทร์ที่10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ได้มีการประชุมสภา อบต.โหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566โดยมีนายสะอาด อินทร์ไธสง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เป็นประธานในการเปิดประชุม และนำโดยนายสมพร คมจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหราพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : เชิญประชุมสภา อ.บ.ต. โหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เชิญประชุมสภา อ.บ.ต. โหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566../add_file/เชิญประชุมสภา อ.บ.ต. โหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 ../add_file/รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงาน งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30มิถุนายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงาน งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30มิถุนายน 2566../add_file/รายงานผลการดำเนินงาน งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30มิถุนายน 2566
ชื่อไฟล์ : วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ฉบับที่35 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ฉบับที่35../add_file/วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ฉบับที่35
ชื่อไฟล์ : จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ.น้ำเงิน สายจากบ้านนางยมผา ไปทางบ้านนายกษิน ยินดีมาก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ.น้ำเงิน สายจากบ้านนางยมผา ไปทางบ้านนายกษิน ยินดีมาก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ.น้ำเงิน สายจากบ้านนางยมผา ไปทางบ้านนายกษิน ยินดีมาก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 256ุ6-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 256ุ6-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)../add_file/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 256ุ6-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)
ชื่อไฟล์ : ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน3เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน2 เรื่อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน3เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน2 เรื่อง../add_file/ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน3เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน2 เรื่อง
ชื่อไฟล์ : ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย../add_file/ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับอำเภออาจสามารถ ได้กำหนดออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่อำเภออาจสามารถ ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา08.30น.-12.00น. ณ.หอประชุมอำเภออาจสามารถ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับอำเภออาจสามารถ ได้กำหนดออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่อำเภออาจสามารถ ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา08.30น.-12.00น. ณ.หอประชุมอำเภออาจสามารถ../add_file/ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับอำเภออาจสามารถ ได้กำหนดออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่อำเภออาจสามารถ ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา08.30น.-12.00น. ณ.หอประชุมอำเภออาจสามารถ
ชื่อไฟล์ : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540../add_file/ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ชื่อไฟล์ : ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค จำนวน3 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน2 เรื่อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค จำนวน3 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน2 เรื่อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้../add_file/ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค จำนวน3 เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน2 เรื่อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้
ชื่อไฟล์ : ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย ../add_file/ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย
ชื่อไฟล์ : ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำลังหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหนังสือถถึงศุนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยปัจจุบันถูกคุกคามจากการหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ อำเภออาจสามารถ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำลังหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหนังสือถถึงศุนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยปัจจุบันถูกคุกคามจากการหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ อำเภออาจสามารถ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึง../add_file/ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำลังหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหนังสือถถึงศุนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยปัจจุบันถูกคุกคามจากการหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ อำเภออาจสามารถ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึง
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา จำนวน2 คน จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาเพื่อปิดประกาศไว้ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ตามระเบียบต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา จำนวน2 คน จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาเพื่อปิดประกาศไว้ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ตามระเบียบต่อไป../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา จำนวน2 คน จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาเพื่อปิดประกาศไว้ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ตามระเบียบต่อไป
ชื่อไฟล์ : จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540../add_file/จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ชื่อไฟล์ : ด้วยอำเภออาจสามารถได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยอำเภออาจสามารถได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ../add_file/ด้วยอำเภออาจสามารถได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อินโฟกราฟิกเตือน ประชาชนระวัง การแอบอ้าง สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อการลงทุน และอินโฟกราฟิก 5ข้อ เช็คก่อนเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อินโฟกราฟิกเตือน ประชาชนระวัง การแอบอ้าง สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อการลงทุน และอินโฟกราฟิก 5ข้อ เช็คก่อนเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย ../add_file/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อินโฟกราฟิกเตือน ประชาชนระวัง การแอบอ้าง สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อการลงทุน และอินโฟกราฟิก 5ข้อ เช็คก่อนเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนทราบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนทราบ../add_file/ประชาสัมพันธ์ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนทราบ
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2566../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2566
ชื่อไฟล์ : ด้วยอำเภออาจสามารถได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540รวม5 บทความโดยให้จังหวัดเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยอำเภออาจสามารถได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540รวม5 บทความโดยให้จังหวัดเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย../add_file/ด้วยอำเภออาจสามารถได้รับแจ้งจากจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540รวม5 บทความโดยให้จังหวัดเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง17 ข้อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง17 ข้อ../add_file/การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง17 ข้อ
ชื่อไฟล์ : กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามา ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ปละให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามา ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ปละให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ../add_file/กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามา ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ปละให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคมพ.ศ. 256ุ6-เดือนกันยายน พ.ศ.2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคมพ.ศ. 256ุ6-เดือนกันยายน พ.ศ.2566)../add_file/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคมพ.ศ. 256ุ6-เดือนกันยายน พ.ศ.2566)
ชื่อไฟล์ : การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยื่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยื่น../add_file/การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยื่น
ชื่อไฟล์ : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโหราพ.ศ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโหราพ.ศ 2566../add_file/ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโหราพ.ศ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ครั้งที่2 (ระหว่าง เมษายน พ.ศ.2566-30 กันยายน พ.ศ. 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ครั้งที่2 (ระหว่าง เมษายน พ.ศ.2566-30 กันยายน พ.ศ. 2566)../add_file/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 ครั้งที่2 (ระหว่าง เมษายน พ.ศ.2566-30 กันยายน พ.ศ. 2566)
ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2567../add_file/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2567
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ด้านคุมครองผู้บริโภค file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ด้านคุมครองผู้บริโภค../add_file/ประชาสัมพันธ์ด้านคุมครองผู้บริโภค
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)../add_file/บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่6เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่6เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)../add_file/บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่6เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)../add_file/บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)../add_file/บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่10 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่10 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)../add_file/บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่10 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)../add_file/บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)../add_file/บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
ชื่อไฟล์ : บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่25 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่25 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)../add_file/บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่25 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
ชื่อไฟล์ : ให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานท้องถิ่น../add_file/ให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : วันที่30 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่4บ้านรวมไทย จำนวน3จุด และในวันที่1 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ และติดตั้งชุดควบคุม เปิด-ปิด อัตโนมัติ สวิตซ์แสงแดดซ่อมแซม หมู่1 บ้านน้ำเงิน จำนวน 2 จุด หมู่2 บ้านโหรา จำนวน 3 จุด หมู่5บ้านหนองหว้า จำนวน1 จุด ติดตั้งสวิตซ์แสงแดด หมู่2บ้านโหรา จำนวน 1จุด หมู่5 บ้านหนองหว้า จำนวน1จุด หมู่11 บ้านหนองนาหล้า จำนวน1 จุด และหมู่14 บ้านโนนตูมจำนวน1 จุด #งานกองช่าง #กองช่าง # องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่30 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่4บ้านรวมไทย จำนวน3จุด และในวันที่1 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ และติดตั้งชุดควบคุม เปิด-ปิด อัตโนมัติ สวิตซ์แสงแดดซ่อมแซม หมู่1 บ้านน้ำเงิน จำนวน 2 จุด หมู่2 บ้านโหรา จำนวน 3 จุด หมู่5บ้านหนองหว้า จำนวน1 จุด ติดตั้งสวิตซ์แสงแดด หมู่2บ้านโหรา จำนวน 1จุด หมู่5 บ้านหนองหว้า จำนวน1จุด หมู่11 บ้านหนองนาหล้า จำนวน1 จุด และหมู่14 บ้านโนนตูมจำนวน1 จุด #งานกองช่าง #กองช่าง # องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ../add_file/วันที่30 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่4บ้านรวมไทย จำนวน3จุด และในวันที่1 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ และติดตั้งชุดควบคุม เปิด-ปิด อัตโนมัติ สวิตซ์แสงแดดซ่อมแซม หมู่1 บ้านน้ำเงิน จำนวน 2 จุด หมู่2 บ้านโหรา จำนวน 3 จุด หมู่5บ้านหนองหว้า จำนวน1 จุด ติดตั้งสวิตซ์แสงแดด หมู่2บ้านโหรา จำนวน 1จุด หมู่5 บ้านหนองหว้า จำนวน1จุด หมู่11 บ้านหนองนาหล้า จำนวน1 จุด และหมู่14 บ้านโนนตูมจำนวน1 จุด #งานกองช่าง #กองช่าง # องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : ให้ผู้ประกอบกิจการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ที่ให้บริการในพื้นที่ตำบลโหรา ต้องขอรับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยติดต่อยื่นแบบขอรับใบอนุญาต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเวลาราชการ ตัั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ให้ผู้ประกอบกิจการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ที่ให้บริการในพื้นที่ตำบลโหรา ต้องขอรับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยติดต่อยื่นแบบขอรับใบอนุญาต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเวลาราชการ ตัั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป../add_file/ให้ผู้ประกอบกิจการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ที่ให้บริการในพื้นที่ตำบลโหรา ต้องขอรับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยติดต่อยื่นแบบขอรับใบอนุญาต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเวลาราชการ ตัั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑื วิธีการและเงื่อนไข ในการขอออนุญาตและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑื วิธีการและเงื่อนไข ในการขอออนุญาตและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑื วิธีการและเงื่อนไข ในการขอออนุญาตและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดอก ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดอก ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์../add_file/ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดอก ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโหราเคลื่อนที่พบประชาชน ร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่3 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ2567 ในวันพฤหัสบดีที่21 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโหรา หมู่ที่14 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโหราเคลื่อนที่พบประชาชน ร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่3 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ2567 ในวันพฤหัสบดีที่21 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโหรา หมู่ที่14 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโหราเคลื่อนที่พบประชาชน ร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่3 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ2567 ในวันพฤหัสบดีที่21 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโหรา หมู่ที่14 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hvhrr4eThu95300.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องการขยายกำหนดเวลา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ประจำปี2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องการขยายกำหนดเวลา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ประจำปี2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องการขยายกำหนดเวลา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ประจำปี2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 )../add_file/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 )
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)
ชื่อไฟล์ : โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ../add_file/ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : อยากจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลโหรา ต้องทำยังไงคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อยากจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลโหรา ต้องทำยังไงคะ../add_file/อยากจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลโหรา ต้องทำยังไงคะ
ชื่อไฟล์ : รบกวนสอบถามคะ อยากจะฉีดวัคซีนสุนัข จะต้องทำยังไงคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รบกวนสอบถามคะ อยากจะฉีดวัคซีนสุนัข จะต้องทำยังไงคะ ../add_file/ รบกวนสอบถามคะ อยากจะฉีดวัคซีนสุนัข จะต้องทำยังไงคะ
ชื่อไฟล์ : รบกวนสอบถามคะ อยากจะฉีดวัคซีนสุนัข จะต้องทำยังไงคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รบกวนสอบถามคะ อยากจะฉีดวัคซีนสุนัข จะต้องทำยังไงคะ ../add_file/ รบกวนสอบถามคะ อยากจะฉีดวัคซีนสุนัข จะต้องทำยังไงคะ
ชื่อไฟล์ : รบกวนสอบถามคะ อยากจะฉีดวัคซีนสุนัข จะต้องทำยังไงคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รบกวนสอบถามคะ อยากจะฉีดวัคซีนสุนัข จะต้องทำยังไงคะ ../add_file/ รบกวนสอบถามคะ อยากจะฉีดวัคซีนสุนัข จะต้องทำยังไงคะ
ชื่อไฟล์ : ขอสอบถามการสร้างบ้านต้องไปขออนุญาตสร้างย้านอยู่ใช่ไหมคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอสอบถามการสร้างบ้านต้องไปขออนุญาตสร้างย้านอยู่ใช่ไหมคะ../add_file/ขอสอบถามการสร้างบ้านต้องไปขออนุญาตสร้างย้านอยู่ใช่ไหมคะ
ชื่อไฟล์ : เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชมีอะไรบ้างคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชมีอะไรบ้างคะ../add_file/เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชมีอะไรบ้างคะ
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน ตุลาคม 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน ตุลาคม 2565)../add_file/รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน ตุลาคม 2565)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)../add_file/รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน ธันวาคม2565) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน ธันวาคม2565)../add_file/ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน ธันวาคม2565)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มกราคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มกราคม 2566)../add_file/ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มกราคม 2566)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566)../add_file/ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มีนาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มีนาคม 2566)../add_file/ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มีนาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน เมษายน 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน เมษายน 2566)../add_file/ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน เมษายน 2566)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)../add_file/ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566)../add_file/ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน มิถุนายน 2566)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566)../add_file/ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน สิงหาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน สิงหาคม 2566)../add_file/รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน สิงหาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กันยายน 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กันยายน 2566)../add_file/รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน กันยายน 2566)
ชื่อไฟล์ : 01การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 01การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อ../add_file/01การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อ
ชื่อไฟล์ : 02การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 02การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ../add_file/02การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
ชื่อไฟล์ : 03การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 03การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ../add_file/03การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
ชื่อไฟล์ : 04การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 04การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ../add_file/04การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
ชื่อไฟล์ : 05การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 05การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22../add_file/05การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22
ชื่อไฟล์ : การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่../add_file/การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่
ชื่อไฟล์ : การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ../add_file/การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ
ชื่อไฟล์ : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์../add_file/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ชื่อไฟล์ : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ../add_file/การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ชื่อไฟล์ : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ../add_file/การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารงานทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารงานทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารงานทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP)../add_file/คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP)
ชื่อไฟล์ : คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ../add_file/คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น../add_file/ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566../add_file/ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ2566
ชื่อไฟล์ : เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม../add_file/เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองย่างวัว ประจำปี 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองย่างวัว ประจำปี 2567../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองย่างวัว ประจำปี 2567
ชื่อไฟล์ : มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 2567../add_file/มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน../add_file/ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : รายงานแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล../add_file/รายงานแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี../add_file/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ../add_file/ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อไฟล์ : รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่../add_file/ รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่
ชื่อไฟล์ : นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiFt Policy) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiFt Policy)../add_file/ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiFt Policy)
ชื่อไฟล์ : การสร้างวัฒนธรรม No GiFt Policy ประจำปี 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การสร้างวัฒนธรรม No GiFt Policy ประจำปี 2567../add_file/การสร้างวัฒนธรรม No GiFt Policy ประจำปี 2567
ชื่อไฟล์ : แบบสรุปรายงานนโยบาย No GiFt Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบสรุปรายงานนโยบาย No GiFt Policy จากการปฏิบัติหน้าที่../add_file/แบบสรุปรายงานนโยบาย No GiFt Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา(พ.ศ.2566-2570) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา(พ.ศ.2566-2570)../add_file/ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา(พ.ศ.2566-2570)
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา รอบ ๑๒ เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา รอบ ๑๒ เดือน../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อไฟล์ : แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้../add_file/แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
ชื่อไฟล์ : รายงานแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล../add_file/รายงานแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567../add_file/แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567../add_file/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชื่อไฟล์ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567../add_file/ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ../add_file/รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
ชื่อไฟล์ : รายงานดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566../add_file/รายงานดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖../add_file/รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา(พ.ศ.2566-2570) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา(พ.ศ.2566-2570)../add_file/แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา(พ.ศ.2566-2570)
ชื่อไฟล์ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567../add_file/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567
ชื่อไฟล์ : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567../add_file/รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567
ชื่อไฟล์ : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ../add_file/ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567../add_file/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
ชื่อไฟล์ : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567../add_file/รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567
ชื่อไฟล์ : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567../add_file/ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567../add_file/ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567../add_file/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชื่อไฟล์ : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567../add_file/ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567../add_file/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
ชื่อไฟล์ : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567../add_file/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2567 ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพจากครอบครัว ชุมชนอย่างถูกต้อง ได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ อาหาร การออกกำลังกาย สุขภาพจิต และได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2567 ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพจากครอบครัว ชุมชนอย่างถูกต้อง ได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ อาหาร การออกกำลังกาย สุขภาพจิต และได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองได้ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2567 ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพจากครอบครัว ชุมชนอย่างถูกต้อง ได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ อาหาร การออกกำลังกาย สุขภาพจิต และได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองได้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโหรา ได้จัดโครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียมให้แก่คนพิการ และครอบครัวคนพิการตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มรายได้ครัวเรือน ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ แก่กลุ่มคนพิการ ผู้ดูแล และครอบครัวคนพิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโหรา ได้จัดโครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียมให้แก่คนพิการ และครอบครัวคนพิการตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มรายได้ครัวเรือน ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ แก่กลุ่มคนพิการ ผู้ดูแล และครอบครัวคนพิการ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโหรา ได้จัดโครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าจากหวายเทียมให้แก่คนพิการ และครอบครัวคนพิการตำบลโหรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มรายได้ครัวเรือน ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ แก่กลุ่มคนพิการ ผู้ดูแล และครอบครัวคนพิการ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ท่านสมพร คมจิตร นายกอบต.โหรา ท่านปรีชา พารา ปลัดอบต โหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข อบต.โหรา ท่านผู้นำชุมชน ผญ.บ้านม.5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ CG (ผู้ดูแลผู้สูงอายุคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโหรา)ร่วมกันลงเยี่ยมบ้าน และมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุที่มีความพิการรายนางทองใบ วงศ์เสนา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ท่านสมพร คมจิตร นายกอบต.โหรา ท่านปรีชา พารา ปลัดอบต โหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข อบต.โหรา ท่านผู้นำชุมชน ผญ.บ้านม.5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ CG (ผู้ดูแลผู้สูงอายุคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโหรา)ร่วมกันลงเยี่ยมบ้าน และมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุที่มีความพิการรายนางทองใบ วงศ์เสนา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ../add_file/วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ท่านสมพร คมจิตร นายกอบต.โหรา ท่านปรีชา พารา ปลัดอบต โหรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข อบต.โหรา ท่านผู้นำชุมชน ผญ.บ้านม.5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ CG (ผู้ดูแลผู้สูงอายุคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโหรา)ร่วมกันลงเยี่ยมบ้าน และมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุที่มีความพิการรายนางทองใบ วงศ์เสนา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5
ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2(เดือนมกราคม 2567-มีนาคม 2567) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2(เดือนมกราคม 2567-มีนาคม 2567)../add_file/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2(เดือนมกราคม 2567-มีนาคม 2567)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562../add_file/การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/