ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖
รายละเอียด : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : BarJT25Fri41844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vw172JXFri41858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FxrOuHVFri41904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : YtRBPUUFri41911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้