องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ซ่อมถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโหราถึงอำเภออาจสามารถ [1 ธันวาคม 2566]
กองทุนฌาปนกิจขยะตำบลโหรามอบเงินฌาปนกิจศพ จำนวน2 รายได้แก่ สมาชิกหมู่3 บ้านแคน และสมาชิกหมู่ 6 บ้านหนองย่างงัว [1 ธันวาคม 2566]
ประชุมกีฬาสระบุศย์เกมส์ (โซนตะวันลับฟ้า) ในวันพุธที่15 พฤศจิกายน 2566 เวลา10.00น. [15 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโหรา ครั้งที่1/2567 [15 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานและปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบที่ทำการ อบต.โหรา (ฺBig Cleaning Day) [13 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมเตรียมความพร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [9 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่4 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา [9 พฤศจิกายน 2566]
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ได้ออกพื้นที่ฉีดพ่นยุงลาย ในพื้นที่หมู่6 บ้านหนองย่างวัว หมู่5 บ้านหนองหว้า หมู่14 บ้านโนนตูม หมู่13 บ้านแคนใหม่ หมู่10 บ้านโนนหาด หมู่11 บ้านหนองนาหล้า... [7 พฤศจิกายน 2566]
เจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่4บ้านรวมไทย จำนวน3จุด และติดตั้งชุดควบคุม เปิด-ปิด อัตโนมัติ สวิตซ์แสงแดดซ่อมแซม หมู่1 บ้านน้ำเงิน จำนวน 2 จุด หมู่2 บ้านโหรา จำนวน 3 จุด... [7 พฤศจิกายน 2566]
เจ้าหน้าที่กองช่างได้ออกพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนนชำรุด ที่บ้านรวมไทย ม.4 ได้ออกติดตั้งชุดควบคุม เปิด-ปิด อัตโนมัติ สวิตช์แสงแดดม.3 บ้านแคน และได้ติดตั้งสวิตช์ควบคุมการ เปิด-ปิด อัตโนมัติ สวิตช์แสงแดด ม.12 บ้านหนองพอก [31 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 94 รายการ)