องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ประจำปี 2565 [19 ตุลาคม 2565]
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียนรวม ประจำปี 2565 [19 ตุลาคม 2565]
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [11 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [10 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประกอบด้วยกิจกรรมทำความสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนรอบตลาดนัด [29 มีนาคม 2565]
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [17 กุมภาพันธ์ 2565]
เข้าพบ นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อ ขอความอนุเคราะห์รถเจาะบาดาล น้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคการเกษตร [15 กุมภาพันธ์ 2565]
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด เป็นหลุม ระหว่างเส้นทาง ม.3 บ้านแคน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา [15 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมศูนย์ช่วยเหลือสังคมคำบลโหราเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน [4 กุมภาพันธ์ 2565]
ตัดหญ้า 2 ข้างถนน ม.2 บ้านโหรา - ม.5 บ้านหนองหว้า เพื่อความสะอาด และความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน [31 มกราคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 46 รายการ)