messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมพร คมจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
โทรศัพท์ : 086-856-0136
นางทัศนีย์ อาจศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
โทรศัพท์ : 086-230-7745
นายสุริยา ปุริตานัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
โทรศัพท์ : 081-601-5143
นายประยูร วิจารย์
เลขานุการนายก อบต.
โทรศัพท์ : 080-864-5277