องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะของการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะของการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศ ผลการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้รับการคัดเลือกฯ(ม.ค65-มี.ค65) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกะบะ) จำนวนหนึ่งคัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
photo เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างประเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โหรา หมู่3อ้างถึง สัญญาจ้างที่ ๑๗/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๓ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนาหล้า อ้างถึง สัญญาจ้างที่ ๕๕/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๓- กันยายน ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 บ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
1 - 20 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4