องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ประกาศ
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่องรับ สมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โหรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองย่างัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาหล้า ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศ อบต.โหรา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะของการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะของการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศ ผลการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ (O19)
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ป้องกันภาวะก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32
photo การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26

folder ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 และ ครั้งที่ 21/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 และครั้งที่ 40/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34