องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ด้านคุมครองผู้บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโหราพ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยื่น
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามา ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ปละให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง17 ข้อ
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ชอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านระบบหนังสือิเล็กทรอนิกส์ของท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ด้านการคุมครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ด้านการคุมครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ฉบับที่35 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 20 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4