องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่25 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่10 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่6เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา (ชั้น2)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครังที่1 ประจำปี2565
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1