องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O5)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O36)
find_in_page แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
find_in_page แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) (ดึงจากระบบ eplannacc) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1