messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O25)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมดำเนินภารกิจของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1